Skip to Content
no

Mari Thjømøe slutter i Statoil

august 31, 2005, 08:00 CEST

Statoils direktør for Investor Relations (IR), Mari Thjømøe, har akseptert en stilling som konserndirektør med ansvar for økonomi og finans i KLP Forsikring, som er et av Norges største finanskonsern.

Thjømøe har vært ansatt i Statoil siden 2000 og var aktivt med i privatiseringen av selskapet og børsnotering i Oslo og New York. Hun har bygget opp investor relations-funksjonen, som består av totalt sju personer ved kontorene i Stavanger og i Stamford i USA.

– Det har vært unikt og utrolig lærerikt å jobbe i Statoil i disse årene. Jeg er takknemlig for å ha fått være med i denne fasen, og jeg er overbevist om at børsnoteringen har bidratt meget positivt til selskapet, sier Thjømøe.

Hun sier videre at børsnoteringen har skapt åpenhet og klarhet om selskapets mål og strategi og har gitt Statoil mye positiv oppmerksomhet.

– Jeg mener at mange av Statoils sterke sider har kommet tydeligere frem og at selskapet gjennom dette har fått en enda sterkere posisjon i Norge og i olje- og gassindustrien.

– I dag er markedsutsiktene gode, og Statoil er i en sterk vekstfase. Kapitalmarkedenes betydning for selskapet har økt, og Statoils ledelse fortsetter å prioritere dialogen og kontakten med eierne meget høyt. Når jeg nå fratrer som ansvarlig for IR i Statoil, føler jeg meg trygg på at oppgavene videreføres av IR-teamet på en meget god måte, sier Thjømøe.

Arbeidet med å finne ny permanent leder for IR er i gang. Fra 3. oktober 2005 og inntil ny leder er utpekt, skal Ragnar Bulie fungere i stillingen som IR-ansvarlig. Bulie er i dag avdelingsleder i IR. Han har vært ansatt i Statoil i 16 år og hatt ulike stillinger i Norge og internasjonalt.