Hydro jubilerer i vest med bergensk fest

september 1, 2005, 10:00 CEST

Sammen med Statoil, Eni og Shell har Hydro inngått en kontrakt med Transocean og Smedvig som vil øke borekapasiteten for letebrønner på norsk sokkel de nærmeste tre årene.

Kontrakten omfatter bruk av tre rigger for minimum tre år for hver av dem, eller i alt ni riggår. De tre er riggene er ”Polar Pioneer” og ”Transocean Arctic” fra Transocean og ”West Alpha” fra Smedvig.

- Det er noe helt nytt på norsk sokkel at fire selskaper går sammen i en slik størrelsesorden for å sikre seg nødvendig riggkapasitet, forteller Hydros letesjef Nils Telnæs.

I hovedsak vil riggene konsentrere seg om leteboring, men ”Transocean Arctic” skal i en periode også benyttes til produksjonsboring på det Statoil-opererte Tyrihans-feltet.

I alt vil samarbeidet omfatte nærmere 40 letebrønner, og det er sikret kapasitet både for boring i arktiske strøk og i såkalte HPHT-brønner med høyt trykk og høy temperatur. ”Transocean Arctic” vil i en periode bli byttet mot ”Transocean Leader”, slik at samarbeidet også har sikret dypvannskapasitet for boring i Norskehavet

- Med denne kontrakten vil Hydro være godt posisjonert for å videreutvikle norsk sokkel, og vi vil kunne påta oss nye lisenser og boreforpliktelser i samband med de forestående lisensrundene, TFO 2005 og 19. runde, fastslår Nils Telnæs.