Inngår langsiktig gasskontrakt med Statkraft

september 1, 2005, 08:00 CEST

Statoil og Statkraft har signert en gassalgskontrakt for levering av rundt 300 millioner kubikkmeter gass per år til Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i Rogaland.

Leveransene skal etter planen starte 1. oktober 2007.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha inngått denne betydelige kontrakten i det norske markedet, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for forretningsområdet Naturgass.

Naturkraft eies av Statkraft og Hydro. Kontrakten Statoil har inngått gjelder leveransene for å dekke Statkrafts gassbehov for deres 50 prosents andel i det kommende gasskraftverket på Kårstø.

– Det er for tiden stor etterspørsel etter gass i hele det europeiske markedet. Vi er svært glade for at vi er kommet til enighet om leveranser også i det norske gassmarkedet til betingelser som er akseptable for både oss som leverandør og for Statkraft som kjøper, sier Bjørnson.

Kontrakten med Statkraft representerer en stor økning av Statoils gassalg til virksomhet på det norske fastlandet. Fra før har selskapet gassalgsavtaler i Norge med Statoil Metanol, Tjeldbergodden Luftgassfabrikk og Gasnor. I 2004 ble det brukt rundt 860 millioner kubikkmeter gass i Norge. Av dette sto Statoil, på vegne av seg selv og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), for leveranser av vel 600 millioner kubikkmeter.

De Statoil-opererte industrianleggene på Tjeldbergodden representerer rundt 90 prosent av den totale industrielle bruken av naturgass i Norge.

Statoil er teknisk driftsansvarlig for Kårstø-anlegget på vegne av operatøren Gassco. Statoil solgte seg ut av Naturkraft i 2004 og har ikke eierandeler i det kommende gasskraftverket på Kårstø.