Ny boreteknikk øker utvinningen

september 1, 2005, 08:30 CEST

Verdens første boring gjennom produksjonsstreng fra flyterigg er vellykket gjennomført på det Statoil-opererte Norne-feltet i Norskehavet. Erfaringene herfra er viktige for å øke utvinningsgraden på eksisterende felt.

Det er første gang det er boret en sidestegsbrønn gjennom eksisterende produksjonsrør på et undervannsutbygd felt. Erfaringene som er gjort på Norne gjør Statoil i stand til å bore flere lønnsomme sidestegsbrønner. Med denne metoden reduseres borekostnadene fordi arbeidet tar langt kortere tid enn tidligere.

– Erfaringene herfra er et viktig skritt i retning av å oppnå høyere utvinning fra både Norne og andre undervannsutbygde felt. Norne-feltet forventes å få en utvinningsgrad på mer enn 60 prosent. Boreteknikken som nå er utprøvd vil være med og bidra til å nå selskapets mål om en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 55 prosent på slike felt, sier Jan-Helge Furnesvik, fungerende produksjonsdirektør på Norne.

Eksisterende brønner sidebores vanligvis ved først å fjerne produksjonsrør og annet nødvendig brønnutstyr som er nødvendig for produksjonen. Etter boringen installeres produksjonsrøret og brønnutstyret på nytt. Metoden som er benyttet på Norne går ut på å bore sidesteget med egnet borestreng uten først å fjerne produksjonsrøret.

– Denne metoden er tidligere benyttet fra faste installasjoner. På Norne er det nå demonstrert at de spesielle utfordringene knyttet til boring på undervannsutbygd felt er løst. Den vellykkede operasjonen tok 30 dager. Et konvensjonelt sidesteg tar lengre tid og har større utstyrskostnader, sier Furnesvik.

Brønnen på Norne er boret fra den mobile flyteriggen Transocean Arctic. Det forventes en produksjon på nærmere 19.000 fat olje per dag fra brønnen.