Kollegaprogrammet gir bedre sikkerhet

september 2, 2005, 08:30 CEST

Fire av fem ansatte mener Statoils Kollegaprogram har bidratt til å heve sikkerhetskulturen i selskapet og hos Statoils leverandører. Det viser en ny undersøkelse.

Kollegaprogrammet, som handler om å få folk til å ta ansvar for egen og kollegers sikkerhet, er Statoils største satsing innen sikkerhet noen sinne.

Rogalandsforskning (RF) har, på oppdrag for Statoil, evaluert Kollegaprogrammet for bedre sikkerhet. En spørreundersøkelse er sendt til ansatte som har arbeidet med Kollegaprogrammet i ett år eller mer.

I overkant av 80 prosent av de som har svart sier at programmet har bidratt til å bedre sikkerhetskulturen i selskapet.

Rundt 90 prosent mener at nærmeste leder i noen, stor eller svært stor grad tar budskapet i programmet på alvor, tåler bedre å bli korrigert og oppfordrer ansatte i større grad til å ta sikkerhetsinitiativ.

Om lag halvparten av deltakerne i spørreundersøkelsen mener de har bedre sikkerhetsatferd etter Kollegaprogrammet, mens den andre halvparten mener egen sikkerhetsatferd er som før.

Majoriteten av de ansatte er ikke redde for å si fra dersom kolleger tar sjanser, men undersøkelsen understreker at det fremdeles er en utfordring å få alle til å si fra i slike situasjoner. Om lag en tredel er redde for negative reaksjoner tilbake.

– Undersøkelsen viser at programmet har hatt positiv effekt i forhold til sikkerhet, noe vi er veldig glade for. De aller fleste resultatene er gledelige, men vi ser at vi må jobbe videre for å øke andelen som mener programmet har bedret egen og kollegers sikkerhet. Det er viktig å understreke at arbeid for å endre atferd krever tålmodighet, sier Jan-Henry Larsen, prosjektleder for Kollegaprogrammet.

Programmet starter med en to dagers samling i Stavanger, deretter følges det opp over flere år i de ulike enhetene. Hittil har mer enn 17.000 Statoil- og leverandøransatte deltatt på samlingene siden starten i 2003.