Ekstrem presisjon under Ormen Lange-installasjon

september 6, 2005, 10:30 CEST

Tirsdag morgen ble den siste av de tre havbunnsinstallasjonene løftet på plass på 850 meters dyp på Ormen Lange-feltet. Operasjonene gikk helt etter planen, og med en presisjon over all forventning.

– Jeg har aldri vært i tvil om at offshore-installasjonen ville gå bra, men at vi skulle klare å installere med en slik presisjon hadde jeg ikke våget å tro på. Det ligger mye godt arbeid i forkant av denne suksessen, både fra Hydro-teamets og kontraktøren Heeremas side, sier Thomas Bernt, Hydros leder for Ormen Lange undervannssystemer.

Løfteoperasjonene, som ble utført av verdens største løftefartøy – "Thialf", er nøye planlagt de siste to årene, og alt gikk etter planen ved alle løftene.

– Det var virkelig et spektakulært syn å se den 350 tonns tunge koblingsboksen bli løftet opp på høykant og senket ned i havet, sier Trond Eklund fra Hydros subsea team.

Koblingsboksen ble installert 50 meter fra brønnrammene, og til neste år skal de to 30 tommers importrørledningene legges ned i denne koblingsboksen før nye rør legges mellom denne og brønnrammene.

Med mindre enn en halv grads helning, og nok en gang med centimeter-presisjon, ble den andre av de to 1.150 tonn tunge brønnrammene installert på 850 meters havdyp på Ormen Lange-feltet fredag kveld.

Viktig milepæl
– Installasjonen av brønnrammene er en stor og viktig milepæl i Ormen Lange-prosjektet. Etter to års nitidig planlegging av denne operasjonen, og ett års intens byggeperiode av brønnrammene og koblingsboksen, har prosjektet nå virkelig tatt et langt skritt videre i å realisere en av de teknologisk mest krevende gassutbyggingene i verden, sier Hydros leder for offshore-delen av Ormen Lange-prosjektet, Einar Kilde.

Ormen Lange planlegges i første omgang bygd ut med to havbunnsrammer i den sentrale delen av feltet.

Neste store milepæl kommer i slutten av oktober/begynnelsen av november, når man starter boringen av opptil åtte brønner på Ormen Lange-feltet.

Etter hvert som man blir bedre kjent med reservoaret og ser hvordan forkastningene kan påvirke produksjonen, vil man se hvor mange brønner det totalt blir behov for.

Til neste år skal man dessuten legge de siste 90 kilometerne av rørledningene ut til feltet, samt styrekabler og frostvæskerør.

Neste år skal man også legge resten av det 1.200 km lange eksportrøret til England, som blir verdens lengste undersjøiske rørledning.

Når det enorme gassfeltet Ormen Lange begynner produksjonen i 2007, kommer ingenting til å være synlig på havoverflaten.

Hydros undersjøiske løsning bringer den teknologiske utviklingen på norsk sokkel et solid skritt videre, med utbygging av enorme havbunnsinstallasjoner på 850 meters dyp – noe som er norgesrekord – i svært krevende omgivelser med ekstremt ujevn havbunn, minusgrader og sterke strømmer.

Enorme dimensjoner
Brønnrammene – som er 44 meter lange, 33 meter brede og 15 meter høye – skal stå 3,6 kilometer fra hverandre nede på havbunnen der gassen skal komme opp fra feltet.

Hver brønnramme har plass til åtte brønner som bores ned i reservoaret og koples til en manifold, hovedsakelig bestående av ventiler og rør.

Fra brønnrammene skal brønnstrømmen med gass, kondensat og vann fra 2007 føres i to 30 tommers flerfaserør opp den særdeles bratte Eggakanten og videre inn til landanlegget på Nyhamna i Aukra kommune på Mørekysten.

Der blir gassen behandlet og sendt videre til England gjennom Langeled, mens lettoljen blir skilt ut og lagret i tanker på Nyhamna for utskiping med båt.

Brønnrammene og manifoldene fra Grenland Gruppens verft i Tønsberg er en underleveranse til FMCs kontrakt med Hydro på rundt 1,3 milliarder kroner for undervanns produksjonssystemer på Ormen Lange.