E-drift gir betydelig verdiskaping for Hydro

september 6, 2005, 13:30 CEST

- Vi ser et stort potensial i å øke verdiskapingen fra våre bore- og driftsaktiviteter gjennom videre utbygging av nye avanserte e-driftsløsninger, uttalte direktør Øystein Michelsen da statsråd Thorhild Widvey åpnet Hydros operasjonssenter på Sandsli utenfor Bergen tirsdag.

Hydro har bygd ut et av de mest omfattende offshore operasjonssentre i verden med bruk av e-driftsløsninger i Bergen.

Olje- og energiminister Widvey åpnet i dag operasjonssenteret som betjener en rekke av Hydros produksjonsplattformer og borerigger.

Operasjonssenteret omfatter i dag samhandlingsrom for plattformene Oseberg Øst og Brage, to av de tre boreriggene som borer produksjonsbrønner på Troll-feltet, og et eget rom for oppfølging av kompressorer, turbiner og pumper offshore.

Gir gevinst

– Vi ser et stort potensial for økt verdiskaping gjennom videre utvikling av e-driftsløsninger. Den største gevinsten ligger i mer effektiv utnyttelse av innleide borerigger, raskere oppstart av brønner etter utfall og redusert nedetid på roterende utstyr som turbiner og kompressorer, sier Michelsen.

Til sammen har Hydro anslått at det er et potensial for økt verdiskaping på 400-600 millioner kroner gjennom å utnytte fordelene med e-drift i hele selskapets virksomhet på norsk sokkel. Hovedtyngden av gevinsten tilskrives økte inntekter.

Vellykte pilotprosjekter

Brage og Oseberg Øst har vært pilotprosjekter i Hydros e-driftssatsing. Samhandlingsrom mellom land- og offshoreorganisasjonene i de to feltenhetene og nye samarbeidsformer har allerede gitt store gevinster i arbeidet med å forlenge levetiden på de to feltene.

Operasjonssenteret kobler plattformer og rigger sammen med Hydros landorganisasjon, og teknologien gjør det også mulig å koble til leverandørselskaper. Avstand er ikke lenger noen hindring.

Nye måter å jobbe på

– De nye e-driftsløsningene endrer måten vi jobber på, sier Trond Lilleng, primus motor for operasjonssenteret på Sandsli.

Arbeidsoppgaver som tidligere ble utført offshore kan flyttes på land. Eksperter i Hydros landorganisasjon, eller hos leverandører, har mulighet til å følge operasjonene ute i havet mye tettere enn tidligere.

– Vi kan fordele arbeidsoppgavene på nye måter, og flytte beslutningsprosesser fra havet til ekspertmiljøene på land, sier Lilleng.

Data fra pågående operasjoner i Nordsjøen er tilgjengelig på land i samme øyeblikk som de blir registrert av instrumentene ute i havet, og fra samhandlingsrom kan mannskapet offshore diskutere med kollegene på land via videokonferanse.