Forbedring av vannrensingen på Troll B

september 9, 2005, 09:30 CEST

Med installeringen av et nytt Epcon vannrenseanlegg skal rensingen av produsert vann på Troll B-plattformen i Nordsjøen ytterligere forbedres. Totalt investeres det 130 millioner kroner på plattformen for å nå målet om null miljøskadelige utslipp til sjø.

Denne uken inngikk Hydro kontrakt med Epcon Offshore om innkjøp av et renseanlegg til 29 millioner kroner. Anlegget skal etter planen leveres i mars 2006.

– Dette anlegget kommer i tillegg til vanrensingen som inngår i prosessanlegget vårt fra før og vil bringe innholdet av olje i det produserte vannet ytterligere ned i forhold til dagens nivå, sier feltsjef Svein Ivar Leivestad.

Fra før er innholdet av olje i vannutslippet på omkring 12 milligram per liter, mens myndighetenes krav er på 40 milligram.

– Renseanlegget skal monteres under revisjonsstansen vi har planlagt i juni neste år. Som en del av tiltakspakken mot miljøskadelige utslipp til sjø skal vi også montere et anlegg nitrogenrensing. Inkludert installasjon kommer de totale kostnadene på arbeidet på omkring 130 millioner kroner, sier Leivestad.

Nullutslippsplan til 430 millioner

Hydros nullutslippsplan omfatter tiltak som totalt har en kostnadsramme på 430 millioner kroner.

Tiltakene vil bidra til at miljøbelastningen reduseres med om lag 80 prosent rundt de Hydro-opererte feltene på norsk sokkel.

Reinjeksjon av produsert vann fra Oseberg Feltsenter er blant tiltakene som gjennomføres, mens Troll B- og Troll C-plattformene installerer ny renseteknologi.