Inngår ny samarbeidsavtale med Bellona

september 9, 2005, 08:00 CEST

Statoil og miljøstiftelsen Bellona har inngått en treårig samarbeidsavtale med varighet fram til 2008.

Partene har siden 1996 vært i dialog og gjennom tidligere samarbeidsavtaler utfordret hverandre på energi- og miljøproblemstillinger og muligheter i forbindelse med olje- og gassvirksomheten. Forrige samarbeidsavtale løp ut i 2004.

Den nye avtalen innebærer at Statoil skal gi økonomisk støtte til Bellona med 500.000 kroner i året. Støtten skal gå til konkrete miljøfaglige oppgaver.

Samarbeidet skal spesielt fokusere på to hovedområder, petroleumsvirksomhet i Nordområdene og klima.

Partene har forskjellig syn på petroleumsvirksomhet i Nordområdene, men erkjenner behovet for til enhver tid å ha dialog om faktagrunnlaget og utvikling av en sikker og miljømessig forsvarlig miljøstandard for slik virksomhet.

De globale klimautfordringene fordrer internasjonalt forpliktende samarbeid og utvikling av bedre og nye løsninger for å håndtere dette problemet. Partene skal samarbeide om forbedringer og løsninger for hvordan Statoil kan bidra for å redusere utslipp av klimagasser i inn- og utland, herunder muligheter for håndtering av karbondioksid og for økt bruk av hydrogen.

– Statoil og Bellona kommer fra forskjellige ståsteder og har ulike synspunkter i viktige miljøsaker. Samtidig ser vi nytten i å ha en faglig dialog og utfordre hverandre for å utvikle framtidsrettede miljøløsninger, sier Statoils miljødirektør Tor Fjæran.

Han understreker at Statoil jobber kontinuerlig med å forbedre seg på miljøområdet.

– Men vi må videre, og gjennom avtalen med Bellona skal vi utfordre oss selv ytterligere og videreutvikle vår posisjon, sier Fjæran.

Leder for Bellona, Frederic Hauge, er stolt av samarbeidsavtalen med Statoil.

– Vi har lært mye av tidligere samarbeidsprosjekter med Statoil. Vi kan rett og slett ikke løse klimaproblemene uten å samarbeide med selskaper som Statoil. I mange saker har vi sammenfallende mål, i andre har vi forskjellig ståsted. Nettopp derfor har vi store forventninger til at vi kan gjøre hverandre bedre. Dialog må aldri bli galt, sier Hauge.

Samarbeidet skal munne ut i konkrete prosjekter knyttet til hovedfokusområdene. Det vil underveis også vurderes andre områder eller temaer som kan inkluderes i samarbeidsavtalen.