Fornyer kontrakt for brønnmåling

september 9, 2005, 08:00 CEST

Statoil har forlenget en avtale med Roxar for bruk av nedihulls måleutstyr for felt på norsk sokkel. Kontraktens størrelse er mellom 110-155 millioner kroner og gjelder ut 2007.

Måleutstyret gjør det mulig for Statoil å få kontinuerlig informasjon om trykk og temperatur fra en brønn eller reservoar. Dette gjør det lettere å planlegge, styre og utnytte reservoaret på en best mulig måte.

Kontrakten omfatter også prosjektplanlegging, installasjon og vedlikeholdstjenester.

Avtalen med Roxar ble første gang inngått i 2000.