Best på bærekraft på Dow Jones

september 12, 2005, 07:50 CEST

Statoil er rangert som beste olje- og gasselskap i verden på bærekraft av den anerkjente bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).

– Det er svært gledelig for Statoil å bli rangert som best i verden på DJSI. Statoil har som en av sine kjerneverdier å bidra til bærekraftig utvikling og ta samfunnsansvar. Dette er en positiv tilbakemelding fra markedet som viser at vi er på rett vei, sier Rolf Magne Larsen, direktør i Landanalyse og samfunnsansvar.

– Det er bare et fåtall olje- og gasselskaper som kommer inn på denne listen. Det dreier seg om ni selskaper av et utvalg på 79. Derfor er det en ekstra bonus å bli utnevnt som nummer én av de få som er blitt medlem, understreker han.

Statoil ble også rangert som nummer én i fjor, men har gått fram på de aller fleste delområdene siden da.

– Det mest gledelige i forhold til i fjor er tilbakemeldingen på at Statoil er flinkere på utvikling av medarbeidere. Det betyr at selskapet nå oppfattes å være flinkere, mer profesjonelle og systematiske til å gi sine medarbeidere muligheter til utvikling, sier Larsen.