Godkjenner livbåtene på Kristin

september 13, 2005, 14:55 CEST

Statoil har avsluttet testene og godkjent livbåtene på Kristin-plattformen i Norskehavet. Livbåtene ble testet etter at det ble oppdaget feil under systemutprøving på en tilsvarende båt på Veslefrikk B-plattformen i Nordsjøen.

Livbåtene transporteres til plattformen i dag, 13. september. Båtene skal installeres når værsituasjonen er akseptabel.

Livbåtene ble demontert 13. juli og sendt til leverandøren Umoe Schat-Harding for forsterking og testing. Statoil skal også forsterke sliskebanene på plattformen.

– Produksjonen starter ikke før livbåtene er installert og sliskebanen forsterket. Sikkerheten kommer foran produksjonen, sier produksjonsdirektør Eileen Buan.

– Vi har hatt 10 uker med redusert bemanning på plattformen, men vårt mål er at vi skal starte produksjonen i løpet av oktober. Det er gjort en imponerende innsats for å få dette til, sier Buan.

Planlagt produksjonsstart var 1. oktober.

Rettighetshaverne i Kristin er: Statoil (operatør) med 41,3 prosent, Petoro (19,6), Norsk Hydro (14), ExxonMobil (10,9), ENI (8,2) og Total (6).