Oseberg Øst inngår nyskapende borekontrakt

september 13, 2005, 10:40 CEST

Hydro har inngått en rammeavtale med Baker-Hughes for den kommende borekampanjen på Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på omkring 200 millioner kroner per år og dekker et bredt spekter av boretekniske oppgaver.

Til sammen skal det investeres 1,9 milliarder kroner for å få ut mer olje fra Oseberg Øst. Plattformen skal blant annet oppgraderes for å håndtere selvstendige boreoperasjoner uten bruk av støttefartøy.

Borekampanjen som starter i desember 2006 er en viktig del av satsingen på effektiv haleproduksjon og økt oljeutvinning fra feltet. På grunn av mangel på sengeplasser på plattformen, har feltledelsen tenkt annerledes når de har inngått den nye borekontrakten.

Baker-Hughes blir nemlig totalleverandør av boretjenester, mens det er vanlig å splitte kontraktene slik at ulike leverandører har ansvaret for de enkelte ansvarsområdene i boreoperasjonene.

– Kontrakten med Baker-Hughes dekker alle enkelttjenester enten det er snakk om retningsboring, borevæsker, sementering eller logging under boring, sier feltsjef Geir Slora.

Det dreier seg om en såkalt ISD-kontrakt (Integrated Service Delivery), der elementer som total planlegging, krysstrent personell og overføring av arbeidsoppgaver til land er sentrale faktorer.

Rammeavtalen omfatter også bruk av Baker-Hughes' operasjonssenter for landstøtte, det såkalte Beacon-senteret i Tananger. I tillegg skal det etableres en prosjektorganisasjon på Sandsli som skal koordinere boreoperasjonene. Disse funksjonene på land skal gi borepersonellet på plattformen døgnkontinuerlig service og bidra med spesialistkompetanse på flere fagområder.

– Det er begrenset plass på plattformen, og Baker-Hughes får ansvar for å krysstrene personellet slik at hver enkelt kan fylle flere oppgaver. Bruk av ny teknologi betinger godt koordinerte tjenester og muligheter til å løse oppgaver fra land, sier Slora.

Under kampanjen skal det bores tre injeksjons- og fire produksjonsbrønner. Etter planen vil borekampanjen strekke seg over to og et halvt år. Kontrakten gjelder i tre år, men partene har lagt inn to opsjoner på mulige forlengelser av avtalen, hver av dem på to år.