Hydro investerer i ny brenselcelleteknologi

september 14, 2005, 23:00 CEST

Hydro Technology Ventures investerer i et selskap som skal utvikle en ny membran til brenselceller. Den nye teknologien kan senke kostnadene ved brenselceller betraktelig og gi brenselcelleindustrien en helt ny plattform for utvikling av brenselcellesystemer.

– Vi tror at markedet venter på en billigere brenselcelle og at dette etter hvert kan bli en svært god investering, sier Dag Øvrebø, teknologiansvarlig i Hydros investeringsselskap Technology Ventures.

– Hydro har over en periode vært i tett kontakt med de ulike forskningsmiljøene innenfor brenselcelleteknologi. Etter en grundig analyse og nøye vurderinger tror vi at det amerikanske selskapet SuperProtonic kan stå overfor banebrytende løsninger for utviklingen av kostnadseffektive membraner til brenselceller, sier han.

SuperProtonic er etablert i miljøet rundt CalTech i California. Arbeidet med den nye teknologien er fremdeles i en tidlig fase, og en del utviklingsarbeid gjenstår før første prototyp er klar.

Målet er å etablere den nye teknologien som foretrukket standard for membraner i brenselceller i industrien.

Hydro Technology Ventures er en av seks investorer i den nye teknologien og har ledet arbeid med å etablere SuperProtonic.

De andre investorene er OnPoint, the US Army's venture fund, Nth Power, CMEA, Innovation Valley Partners og Batelle ventures.

Nøkkelen til den nye teknologien er en membran som kan operere med høy temperatur og som kan lede protoner uten bruk av vann og i tillegg redusere bruken av platina.

Kostbare brenselceller
Dagens brenselceller er svært dyre. Biler drevet av brenselceller er derfor ikke aktuelle for det store personbilmarkedet. I dag ligger kostnadene på om lag 3000 amerikanske dollar per kilowatt (kw).

For at brenselcellen skal kunne konkurrere med dagens bilmotorer må kostnaden ned mot 50 dollar per kw.

Lavere kostnader er derfor en av de viktigste faktorene for å kunne bruke brenselceller i blant annet bilmotorer.

En brenselcelle med hydrogen som drivstoff kan i bilmotorer oppnå en virkningsgrad på nærmere 40 prosent. Til sammenlikning vil en mindre dieselmotor ligge på rundt 25 prosent under normale forhold.

– Hydro har en 100 år lang tradisjon for å finne nye løsninger innenfor energisektoren. Dersom denne teknologien kan bidra til å senke kostnadene på brenselceller så mye som vi håper, har veien mot hydrogensamfunnet blitt et godt stykke kortere, sier Alexandra Bech Gjørv, direktør for ny energi i Hydro.

FAKTA:

Brenselcellen sentral i fremtidens energisystemer
  • Brenselcellen vil med stor sannsynlighet ha en sentral rolle i fremtidens energisystemer. I brenselcellen kan en større del av energien i drivstoffet konverteres til elektrisitet, som igjen kan drive en elektrisk motor.

  • I brenselcellen omdannes kjemisk energi i brenselet til elektrisk kraft i en elektrokjemisk prosess. Brenselcellen har høy driftssikkerhet og lavt støynivå ettersom denne omdannelsesprosessen skjer uten bevegelige deler.

  • Brenselcellen har tradisjonelt vært brukt på områder der pris har relativt liten betydning, som for eksempel romfart.