Hydro støtter russiske universiteter

september 14, 2005, 08:30 CEST

Hydro har inngått treårige samarbeidsavtaler med to universiteter i Nordvest-Russland. Avtalene omfatter 19 stipendier og støtte til utstyr og litteratur.

Samarbeidsavtalene er inngått med de to universitetene Murmansk State Technical University og Arkhangelsk State Technical University.

I tillegg er Hydro i ferd med å sluttføre en avtale med Gubkin University of Oil and Gas i Moskva.

Det kom frem under den syvende internasjonale olje- og gasskonferansen RAO/CIS Offshore 2005 i St. Petersburg, der Hydro er hovedsponsor sammen med Gazprom.

Hever kompetansen
– Vi ønsker å bidra til å heve kompetansen på undervannsteknologi ved russiske universiteter, sier Benedikt Henriksen, som leder arbeidet med å utvikle leverandørnettverket til Hydro i Russland.

Store deler av den russiske olje- og gassindustrien er landbasert, og behovet for kunnskap om undervannsløsninger vil være stort i årene som kommer.

Tilbyr blåkopi av Ormen Lange
Hydro ønsker partnerskap i det enorme Shtokman-feltet i Barentshavet, og har foreslått å bygge ut feltet med samme undervannsteknologi som blir brukt på Ormen Lange.

– Vi ønsker å bruke russisk kompetanse, og det vil da være viktig å ha tilgang til høyt utdannet arbeidskraft, både for Hydro, partnere og leverandører, sier Henriksen.

Stipendene blir gitt til studenter, stipendiater og lærere. Noen av dem som blir valgt ut, vil også få tilbud om opphold ved ett av Hydros forskningssentre i Norge.

Stolt og glad
– Vi er stolte over dette samarbeidet. Det gir unge mennesker mulighet til å bygge opp kunnskap, og samarbeidet legger grunnlaget for nye fremtidige arbeidsplasser, sier Alexande Papuska, ved Murmansk State Technical University.

Av de 9.500 studentene ved Murmansk State Technical University går 100 studenter på offshorelinjen. Også i Norge har Hydro tradisjon for å gi betydelig støtte til universiteter og forskningsinstitusjoner.