Visund Gass - en halv milliard rimeligere

september 14, 2005, 12:45 CEST

I disse dager ferdigstilles Visund-plattformen i Tampen-området i Nordsjøen for gasseksport. Ombyggingsprosjektet blir nærmere en halv milliard kroner rimeligere enn tidligere antatt.

I Plan for utbygging og drift (PUD) som ble levert av daværende operatør Hydro, var investeringene estimert til 2,23 milliarder kroner (løpende kroner). I sluttfasen av prosjektet er investeringene redusert til 1,75 milliarder kroner, nærmere en halv milliard kroner under budsjett. Statoil overtok operatørskapet for Visund 1. januar 2003.

- Vi har arbeidet med å optimalisere løsningene. Vekten på de nye gassmodulene er redusert med vel 300 tonn, over 30 prosent. I tillegg har rørleggingen mot Kvitebjørn-rørledningen gått langt bedre enn ventet, sier områdedirektør i Tampen, Lars Christian Bacher.

- Vi har hatt utfordringer og forsinkelser knyttet til byggestansene i forbindelse med ombyggingen til gasseksport, men prosjektet er ferdig på tid og gasseksporten starter som planlagt 1. oktober i år. Utfordringene har vært knyttet til forberedende arbeid, forsinket løftefartøy fra Vest-Afrika og krevende værforhold som har redusert tiden vi har kunnet bruke flotellet Regalia, sier Bacher.

Han er også svært fornøyd med at ombyggingsprosjektet som totalt har vært på 200.000 offshoretimer har hatt svært gode helse, miljø og sikkerhetsresultater.

Eksporten fra Visund er planlagt å være cirka 2 milliarder standardkubikkmeter per år frem til 2011 for deretter å øke opp mot 5 milliarder kubikkmeter per år da mindre gass vil bli benyttet til injeksjonsgass.

Gassen fra Visund skal gå via Kvitebjørn-rørledningen til Troll gassanlegg på Kollsnes i Hordaland og derfra videre til markedene i Europa.

Rettighetshavere i Visund er Statoil (operatør) med 32,90 prosent, Petoro (30,00), Hydro (20,30), ConocoPhillips (9,10), Total (7,70).