Skal forhandle videre om Shtokman

september 16, 2005, 08:30 CEST

Det russiske olje- og gasselskapet Gazprom har i dag, 16. september, meddelt at Statoil er blant selskapene Gazprom ønsker å gå i forhandlinger med om deltakelse i utbyggingen av gassfeltet Shtokman i Barentshavet.

En rekke internasjonale selskaper har i løpet av våren i år levert forslag til utbygging av Shtokman-feltet til Gazprom. Statoil leverte sitt innspill i slutten av april, hvor det inngikk fem mulige utbyggingsløsninger. Disse er vurdert av Gazprom, som nå har invitert Statoil til videre samarbeid fram mot en endelig avgjørelse av hvilke selskaper som skal inngå i partnerskapet på Shtokman.

– Vi gleder oss over at Gazprom ønsker å fortsette samarbeidet med Statoil i forbindelse med Shtokman, sier Peter Mellbye, konserndirektør for Internasjonal undersøkelse og produksjon.

– Utbyggingen av Shtokman er en spennende teknologisk og kommersiell utfordring, som vi ønsker å medvirke i. Statoil ønsker å være med i hele verdikjeden fra feltutvikling til ilandføring, LNG-fabrikasjon, shipping og markedsføring. Vi skal nå fortsette det gode samarbeidet vi hittil har hatt med Gazprom. Vårt mål er å være blant de selskapene som Gazprom velger som partnere i det endelige utbyggingsprosjektet, sier Mellbye.

Gazprom har tidligere meddelt offentlig at det planlegger å velge partnere for Shtokman-utbyggingen innen utgangen av året.