september 16, 2005, 08:25 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 15. september 2005 kjøpt 121 000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 160,99 kroner.Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 661 232 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 16. september 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.