Best på årsrapport

september 19, 2005, 07:50 CEST

Statoil har fått Farmandprisen 2005 for beste årsrapport blant børsnoterte selskaper i Norge. Selskapet fikk også prisen for beste Internett-publisering og vant dermed to av fem mulige klasser.

Farmandprisen er Norges mest prestisjefylte pris for årsrapporter.

Juryen berømmer Statoil for blant annet å være en tungvekter, med særdeles detaljert og konkret informasjon under de fleste områdene i rapporten.

– Vi er meget glade for prisene som bekrefter at Statoil er i fremste rekke på kommunikasjon både på papir og elektronisk, sier redaktør John Ove Lindøe, som mottok prisen sammen med prosjektleder Anne Aae.

– Det er gledelig å registrere juryens anerkjennelse av de punktene vi har jobbet med i et par år for å framheve, hva som er vår virksomhet, planer og strategier. Vi jobber også veldig bevisst med kvaliteten på språket både i papirversjonen og på Internett, sier Lindøe.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet: "Innledningen til årsrapporten er omtrent identisk på linje med slik juryen ønsker å se det. Vi får en klar redegjørelse av hva selskapet driver med og hvor det er lokalisert. Videre presenteres Statoils strategi og mål på en eksemplarisk måte".

Innholdet som blir vurdert inkluderer oversikt, årsoppgjøret, analytisk informasjon, aksjonærinformasjon og virksomhetsredegjørelse.

Farmandprisen deles ut i klassene: børsnoterte selskaper, ikke-børsnoterte selskaper, offentlige virksomheter, beste idé og design og beste Internett-publisering.