Hydro og Spinnaker: Som hånd i hanske

september 19, 2005, 08:00 CEST
Company for 2,45 milliarder dollar. Oppkjøpet vil betydelig styrke Hydros posisjon og vekstpotensial i den amerikanske delen av Mexicogolfen.

Oppkjøpet av Spinnaker Exploration vil gi et vesentlig bidrag til Hydros internasjonale olje- og gassproduksjon, som etter dette ventes å ha en samlet årlig vekst på rundt 40 prosent i perioden 2005-2008. Transaksjonen forventes å ha en positiv innvirkning på Hydros inntjening og kontantstrøm.

Avtalen, som er anbefalt av begge selskapers styrer, innebærer at Hydro betaler 65,50 dollar kontant per aksje for alle aksjene i Spinnaker Exploration. Den totale kjøpesum for aksjene er 2,45 milliarder dollar. I tillegg overtar Hydro Spinnakers netto rentebærende gjeld på om lag 110 millioner dollar. Avtalen forutsetter godkjenning av Spinnaker Explorations aksjonærer og amerikanske myndigheter.

Transaksjonen skal etter planen være gjennomført i fjerde kvartal i 2005.

"Ny vekst og verdiskaping"

- Oppkjøpet er en viktig del av Hydros internasjonale vekststrategi og vil utløse ny vekst og verdiskapingsmuligheter, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

- Vi mener dypvannspotensialet i Mexicogolfen er betydelig. Hydros ledende kompetanse på leting og produksjon på dypt vann, kombinert med Spinnakers ekspertise og portefølje i dette området, gir oss en god posisjon til å utvikle mulighetene under gunstige økonomiske rammebetingelser.

- Jeg ser fram til å integrere Spinnaker Explorations portefølje og fremragende letekompetanse og ledelse i Hydros organisasjon, sier Reiten.

Viktige eierinteresser

Spinnaker Exploration er et uavhengig Houston-basert energiselskap med virksomhet innenfor leting, utvikling og produksjon av olje og gass, hovedsakelig i Mexicogolfen. Selskapet har om lag 80 ansatte i Houston, Texas, med en utmerket merittliste. Selskapet har boret 176 brønner i Golfen, med en funnrate på 60 prosent. Dets omfattende seismiske database dekker mesteparten av Mexicogolfen, og porteføljen inneholder betydelige leteareal på dypt vann. I tillegg har Spinnaker Exploration leteposisjoner i Nigeria.

Spinnaker Explorations portefølje inneholder en rekke interessante utviklingsprosjekter. Totalproduksjon forventes å øke til om lag 50.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag innen 2008. Spinnaker Explorations nåværende produksjon er om lag 23.000 foe/dag. Selskapets totale reserver er estimert til 129 millioner fat.

Spinnaker Explorations viktigste eierinteresser på dypt vann i Mexicogolfen er:
Front Runner - 25,00 prosent (oljefelt i produksjon)
Eastern Gulf :
Spiderman - 18,33 prosent (gassfelt under utbygging)
San Jacinto - 26,67 prosent (gassfelt under utbygging)
Q - 50,00 prosent (gassfelt under utbygging)
Thunder Hawk - 25,00 prosent (oljefunn)

Spinnaker Exploration produserer også olje og gass fra 38 blokker på sokkelen i Mexicogolfen. Spinnaker Explorations nåværende SEC-reserver er 62 millioner foe.

Hydro har allerede eierinteresser i funnene Telemark og Lorien i Mexicogolfen. Sammenslåingen med Spinnaker Explorations eierposisjoner gjør at Hydro blir en betydelig aktør i utvikling av Mexicogolfen i årene fremover.

Orkanen Katrina har bare hatt marginal påvirkning på Spinnaker Explorations aktiviteter. Spinnakers produksjon er nå på om lag 90 prosent av produksjonsnivå før orkanen inntraff.

Strategiske fordeler av transaksjonen:

  • Bidrar med omfattende leteareal 
  • Gir bedre marginer oppstrøms gjennom høyere volumer i attraktivt skatteregime
  • Funnet av Thunder Hawk bidrar med eierinteresser og lovende satellittprospekter
  • Hydro kan utnytte sin tekniske ekspertise bedre og kapitalisere på sin dypvannskompetanse
  • Internasjonal diversifisering gjennom større tilstedeværelse i Mexicogolfen og utvidet eksponering i Vest-Afrika gjennom tilgang på leteareal på dypt vann i Nigeria

Hydro er et ledende internasjonalt olje- og gasselskap som produserer omkring 575.000 foe/dag. Hydro er et Fortune 500-selskap som også er verdens tredje største integrerte aluminiumprodusent, med til sammen om lag 35.000 ansatte i nærmere 40 land.

Hydro vil finansiere kjøpet fra egen kontantbeholdning. Selskapet har til hensikt å prissikre den kortsiktige olje- og gassproduksjonen fra Spinnaker Exploration for å sikre kortsiktig kontantstrøm fra produserende felt.

www.spinnaker.com