Plassert på viktig klimaindeks

september 20, 2005, 12:00 CEST

Hydro er ført opp blant de beste i klassen på klimaindeksen "Climate Leadership Index", som rangerer globale selskaper som tar klimautfordringene på alvor.

"The Carbon Disclosure Project", som er sekretariat for en gruppe av større institusjonelle investorer, har lagt fram sin ”Climate Leadership Index” over de 60 selskapene i verden som utmerker seg når det gjelder holdninger til og håndtering av klimautslipp.

Selskapene som er vurdert, er alle ført opp på Financial Times' liste over verdens 500 største virksomheter.

 Undersøkelsen tar utgangspunkt i selskapenes egen rapportering om utslipp av drivhusgasser og gir en uavhengig vurdering av selskapenes strategier og evne til å håndtere risiko ved klimautfordringene, samt deres evne til å posisjonere seg strategisk i forhold til mulighetene som ”neste generasjon” byr på.

– Vi er fornøyd med å se at Hydro er inkludert på denne listen, sier Lasse Nord, ansvarlig for klima- og miljøspørsmål i Hydro.

– Dette bekrefter at vi er på rett vei i vår håndtering av klimautfordringene. Vi både reduserer våre spesifikke utslipp av klimagasser og har øynene åpne for hvilke framtidige muligheter som følger av klimautfordringene. Blant annet markedsfører vi aluminium som et egnet materiale for å redusere utslippene av klimagasser - ved at dette materialet gir lavere vekt og dermed lavere drivstofforbruk i kjøretøyer. Vi ser også at utnytting av nye energiformer er en mulighet som oppstår på grunn av klimautfordringene, påpeker han.

Carbon Disclosure-prosjektet ble lansert for fem år siden. Hensikten er å gi informasjon som investorer trenger for å kunne vurdere vinnere og tapere i forhold til en framtid med klimaendringer.

Kandidatene til den spesielle klimaindeksen er vurdert i forhold til hva de beste tilsvarende selskapene gjør, innenfor 12 sektorer. Hydro er rangert blant de beste i kategorien for integrerte olje- og gasselskaper.

Selskapene i denne kategorien ble både vurdert ut fra sin strategiske forståelse av risiko og muligheter i et miljø belastet av klimautslipp, og ut fra kvaliteten og effektiviteten i deres egne programmer for å redusere utslipp av drivhusgasser.

De 155 institusjonelle investorene som står bak årets Carbon Disclosure Project, representerer en samlet omløpsformue på 21.000 milliarder dollar.

For dem er klimaindeksen et verktøy for å plukke ut de beste selskapene når det gjelder arbeid for å redusere drivhusgassutslipp og redusere risikoen knyttet til globale klimaendringer.

Hydro utmerket seg blant FT500-selskapene ved å ha en god respons på den globale miljøutfordringen, heter det i prosjektrapporten.

I rapporten blir det pekt på at det globale investormiljøet er smertelig klar over risikofaktorene som er knyttet til klimaendringene, og det blir uttrykt håp om at selskaper som Hydro kan være eksempler til etterfølgelse for andre selskaper.

Selskapene som er representert på Climate Leadership Index, er forent i en bred forståelse og aktiv håndtering av klimagassutfordringene, blir det konstatert i rapporten.