Samarbeider med Pemex om miljø

september 22, 2005, 07:30 CEST

Statoil har inngått en avtale med det meksikanske statsoljeselskapet Petróleos Mexicanos (Pemex) for å utvikle prosjekter i Mexico som skal redusere utslipp av klimagasser i henhold til Kyoto-avtalen.

Samarbeidet går ut på å identifisere og utvikle prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og få disse godkjent etter ordningen med Grønne utviklingsmekanismer (Clean Development Mechanism - CDM) etter reglene i Kyoto-protokollen.

Avtalen gjelder fra 2005 og ut 2007.

Eventuelle prosjekter skal styres av Pemex. Statoil skal utarbeide nødvendig dokumentasjon for å få prosjektene godkjent av FNs styringskomite for CDM.

– Vi har inngått avtalen for å dekke inn kvoteforpliktelser og for å bidra til å oppfylle Kyoto-avtalen, sier Per Øyvind Johansen, fungerende direktør for enheten Ny Energi.

– Statoil arbeider kontinuerlig med å dyrke fram gode miljøløsninger som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser. For oss er denne avtalen et nytt og viktig skritt for å høste erfaring med CDM-prosjekter, sier Johansen.

Selskapet har en rekke tiltak for å møte klimautfordringene. Disse inkluderer energieffektivisering, aktiv bruk av Kyoto-mekanismene, fjerning og lagring av karbondioksid og fornybar energi.

Statoil opprettet kontor i Mexico i 2001, og har de siste fire årene hatt et godt samarbeid med Pemex. Dette omfatter avtaler om teknologiutveksling og helse, miljø og sikkerhet.