Avslutter letebrønn på Tulipan-prospektet

september 23, 2005, 10:25 CEST

Statoil har gjort et lite gassfunn i Tulipan-prospektet i Norskehavet.

Selskapet, som er operatør for utvinningstillatelse 251, er i ferd med å avslutte undersøkelsesbrønn 6302/6-1 på Tulipan-strukturen.

På vel 2600 meters dyp under havbunnen er det påtruffet mindre mengder gass i tidlig tertiær sandstein.

Statoil er i ferd med å avslutte et meget omfattende datainnsamlingsprogram, som vil bli lagt til grunn for videre analyser. Boringen blir avsluttet i bergarter av sen kritt alder på om lag 2950 meter under havbunnen.

– Dette er en ny letemodell på norsk sokkel, og brønnen åpner for spennende perspektiver i et helt nytt område, sier Knut Chr. Grindstad, letesjef for dypvannsområdet.

– Men dessverre gjorde vi bare et mindre funn i denne brønnen, sier Grindstad.

Brønnen er boret på 1260 meters vanndyp, om lag 130 kilometer vest for Ormen Lange-feltet.

Boringen er utført med riggen Eirik Raude.

Partnere i Tulipan er Statoil med 90 prosent og Norske Shell (10). BG Norge har en avtale med Statoil om overtakelse av en 20 prosents andel, dette avventer godkjenning av myndighetene.

Eirik Raude skal nå flyttes til Barentshavet for å bore på det Eni-opererte Goliat-funnet. Deretter skal den bore en letebrønn på det Statoil-opererte Uranus-prospektet.