Plan for Oseberg Delta godkjent

september 23, 2005, 13:00 CEST

Planen for utbygging av Oseberg Delta i Nordsjøen ble fredag godkjent av Regjeringen. Gass- og kondensatfeltet bygges ut på havbunnen og starter etter planen produksjonen 1. oktober 2007.

Feltet som befinner seg 15 mil vest for Bergen, bygges ut med én brønnramme på havbunnen. Brønnstrømmen skal transporteres til prosessanlegget på Oseberg D-plattformen gjennom to rørledninger.

Utbyggingsplanen åpner for en mulig innfasing av ytterligere ressurser på et senere tidspunkt.

– Jeg ser svært positivt på at rettighetshaverne i Oseberg har besluttet å bygge ut Delta, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

– Funnet vil knyttes opp mot eksisterende infrastruktur i et modent område på norsk sokkel. Dette utbyggingsprosjektet vil bidra til å opprettholde produksjonsnivået i Oseberg-området i årene fremover, sier hun.

Viktig bidragsyter
De utvinnbare reservene på feltet forventes å være på omkring åtte milliarder kubikkmeter gass og 17 millioner fat kondensat og olje. De planlagte investeringene i Oseberg Delta beløper seg til om lag 1,8 milliarder kroner.

Feltet blir en viktig bidragsyter i videreutviklingen av Oseberg-området; det er ventet at Oseberg Delta vil produsere fram til 2014.

Vinteren 2006/2007 skal det bores to produksjonsbrønner med utgangspunkt i brønnrammen på havbunnen.

Utbyggingen åpner for oppkobling av andre strukturer i nærheten og er den foreløpig siste milepælen i Hydros langsiktige arbeid for å utvikle Oseberg-området. Tidligere i år har satellittfeltet J-struktur på Oseberg Sør startet opp produksjonen, mens Oseberg Vestflanken etter planen starter produksjonen i desember.

Partnere på Oseberg Delta:
Hydro (operatør)

34,0 %

Petoro

33,6 %

Statoil

15,3 %

Total

10,0 %

Exxon Mobil

4,7 %

Conoco Phillips

2,4 %