Forventer langsiktig og forutsigbar petroleumspolitikk

september 26, 2005, 09:55 CEST

Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for Statoil og norsk olje- og gassindustri. Det slår konsernsjef Helge Lund fast i en kronikk i Aftenposten i dag, 26. september.

– Olje- og gassvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi. Den bidrar med mer enn en femtedel av landets samlede verdiskaping, ca halvparten av eksportinntektene og sysselsetter direkte om lag 76.000 personer. Det er derfor liten tvil om at utformingen av petroleumspolitikken har store konsekvenser for inntekter, arbeidsplasser og velferd, skriver Lund.