Tar inn rekordmange lærlinger

september 27, 2005, 08:00 CEST

Statoil har tatt inn 129 lærlinger i år, fordelt på landanlegg, plattformer, forsyningsbaser og forskningssenteret på Rotvoll i Trondheim. Det er ny rekord.

Inntaket i fjor var til sammenligning 128.

Mesteparten av årets lærlinger begynte 1. september. Læretiden er to år for de fleste fag. Kvinneandelen er 32 prosent.

– Vi har god geografisk spredning av lærlingene og hvert eneste fylke i landet er representert. Per dags dato har vi 257 lærlinger, sier Erna Jensen, ansvarlig for rekrutteringen av selskapets lærlinger.

Statoil holder et stabilt og høyt nivå på utdanning av fagarbeidere.

Det er årlig i overkant av 1000 søkere på lærlingestillingene, som lyses ut i norske aviser og på Statoils nettsted.

Flest lærlinger er det på Mongstad-raffineriet i Hordaland som har 71. Det er tatt inn 37 nye lærlinger i tillegg til 34 som ble tatt inn i fjor.

Til gassanlegget på Kårstø i Rogaland er det tatt inn 20 lærlinger, i tillegg til 24 som ble begynte i 2004.

På Troll-gassanlegg på Kollsnes i Hordaland er det 20 totalt, 10 nye i år, og 10 i fjor. Industrianlegget på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal tar inn seks lærlinger hvert år.

På norsk sokkel er det i år Statfjord C-plattformen i Nordsjøen som tar inn flest, med åtte lærlinger.

– Vi har for tiden 11 lærefag og i hovedsak er det driftsfagene automatiker, industrimekaniker, elektriker, kjemiprosess og kranførerfaget vi rekrutterer til. Kranfaget har vært et forsøksfag i noen år, men med den gode erfaringen fagopplæringen her har gitt, er det nå et offentlig godkjent fag. I år har vi 100 prosent økning på rekrutteringen til dette faget i Statoil, sier Jensen.

Til neste år blir også vekterfaget godkjent som nytt fag.

– Vi er inne i en periode med oppgangstider og behov for nyrekruttering. Et stort antall av lærlingene har derfor muligheter for videre engasjement i selskapet etter endt læretid, sier Jensen.

Dette er i tråd med lærlingepolitikken og rekrutteringslinjen i selskapet. Statoil bidrar til en bærekraftig utvikling og tar samfunnsansvar ved å gi yrkesfaglig kompetanse til unge og nysgjerrige mennesker som igjen driver fram nye ideer og stimulerer til kreativitet.