Stor russisk interesse for Snøhvit

september 29, 2005, 08:15 CEST

Snøhvit-utbyggingen ved Hammerfest vekker oppmerksomhet i Russland. Flere russiske delegasjoner har alt besøkt byggeplassen på Melkøya. Samtidig deltar Statoil i ulike samarbeidsprosjekt på tvers av den norsk-russiske grensen.

- Statoils valg av utbyggingsløsning for å bringe arktisk gass til nye markeder og teknologiutviklingen som skal gjøre dette mulig, vekker stor interesse på russisk side, sier Henrik Carlsen, leder for Statoils satsing i Barents-området.

Carlsen understreker at Statoil også har noe å lære av russerne. Avtalen med gasselskapet Gazprom om erfaringsdeling og utvikling av avansert teknologi legger grunnlaget for et samarbeid begge parter kan ha nytte av.

Russisk teknologi er alt tatt i bruk i Snøhvit-sammenheng. Selskapet NGKS gjennomførte tidligere i høst en innvendig inspeksjon av røret for brønnstrømmen fra felt til land.

- NGKS leverte det beste tilbudet og den beste teknologiløsningen, sier Carlsen.

Et eget opplæringsprogram skal sikre kvalifisert arbeidskraft til mulige framtidige utbygginger i russisk del av Barentshavet. Nærmere 250 russere innen ulike fagområder skal delta i dette programmet. I praksisperioden deltar de i utbyggingen på Melkøya. Statoil står bak programmet, sammen med Kimek Offshore, Barentssekretariatet og Innovasjon Norge.

For å styrke det regionale samarbeidet, har Statoil inngått en rammeavtale med Murmansk fylke om et samarbeidsprogram. Programmet vil omfatte drivstoffleveranser, letevirksomhet, leverandørutvikling, oljevern, beredskaps- og sikkerhetsarbeid, samt ulike miljøprogrammer. Statoil arbeider med å etablere en tilsvarende rammeavtale med Arkhangelsk fylke.

– Partene har felles interesse av å forsterke Statoils aktivitetsnivå i Nordvest-Russland, samtidig som vi begge ønsker å stimulere til ytterligere samarbeid, sier Carlsen.

Lokale og regionale økonomiske ringvirkninger av Snøhvit-utbyggingen er også viet interesse fra russisk side.

Snøhvit er første felt som bygges ut i norsk del av Barentshavet og Europas første eksportanlegg for flytende naturgass (LNG).

Statoil er operatør for utbygging og drift av feltet, som settes i produksjon i 2007.