Kårstø-utvidelse på tid og under budsjett

september 29, 2005, 15:30 CEST

Kapasiteten på gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland er utvidet og står klart til å prosessere gass fra det Statoil-opererte Kristin-feltet i Norskehavet.

– Utvidelsen er ferdigstilt på tid og levert under budsjett. Det forteller Knut Barland, direktør for Prosessering og transport i Statoil, på et presseseminar i regi av operatørselskapet Gassco og Statoil på Kårstø, 29. september.

KEP2005 rangeres som et av Norges største industriprosjekt på land, etter blant annet Snøhvit-prosjektet på Melkøya, og hadde et opprinnelig investeringsestimat i Plan for anlegg og drift på 5,7 milliarder kroner.

– Dette er det første store prosjektet hvor vi har hatt ansvaret som operatør. Vi er veldig stolte over at Gassco, sammen med Statoil som har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, har sluttført dette på tid og innen budsjett, sier Arnulf Østensen, direktør for teknisk drift i Gassco.

– Ved å utnytte eksisterende fasiliteter og utstyr maksimalt har vi funnet flere smarte løsninger, sier Barland.

Han nevner fire viktige årsaker til suksessen med utvidelsen: Grundig forarbeid før prosjektstart, ingen endringer underveis, riktig tidspunkt for kontraktsinngåelser i forhold til pris, og god prosjektgjennomføring.

Prosjektet startet i oktober 2002 etter at det ble vedtatt av Gassled, partnerskapet som eier storparten av infrastrukturen for norsk gasstransport.

Gassco er operatør for Kårstø landanlegg og for KEP2005, mens Statoil er teknisk driftsansvarlig for anlegget.

Utvidelsen er gjort for å motta rikgass fra Kristin, som er knyttet til det eksisterende rørsystemet Åsgard Transport. Utvidelsen innebærer en økning av kapasiteten med 20 prosent til 88 millioner kubikkmeter gass daglig.

Et anlegg for fjerning av karbondioksid fra salgsgassen er også bygget som en del av KEP2005.

Det nye anlegget øker også kapasiteten for etan-produksjon på Kårstø med over 50 prosent til rundt 950.000 tonn årlig. Dette medfører at antall skipsanløp til Kårstø øker fra 575 til om lag 720 anløp årlig.