Søker nye letemuligheter

september 30, 2005, 13:00 CEST

Statoil søker bredt på nye letemuligheter i årets Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO) på norsk sokkel. Fristen for å søke er 30.september.

Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel, er positiv til årets TFO fordi det lyses ut betydelig flere blokker enn i fjor. Dette gjør det mulig å søke på områder som kan gi verdifulle tilleggsressurser nær eksisterende infrastruktur. Det gir også muligheter for større funn som kan danne grunnlag for selvstendige utbygginger.

– Det er fortsatt store mengder uoppdagede ressurser på norsk sokkel. Leteresultatene i de modne delene av sokkelen har vært oppløftende i år, sier Dodson.

– Vi har trappet opp leteaktiviteten i år, men trenger fortløpende påfyll av nye muligheter for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå over flere år. Vi har fortsatt stor tro på norsk sokkel. Tildelinger gjennom TFO er et viktig bidrag til å oppnå våre mål, sier Dodson.

– I år får vi muligheter til å sikre oss kvalitetsareal over hele norsk sokkel, både gjennom TFO og i 19. konsesjonsrunde, som har søknadsfrist 15. november. Gjennom langsiktige riggkontrakter er Statoil godt posisjonert for nye leteoppgaver. Vi har lagt opp til å utnytte all den kunnskap, kompetanse og erfaring vi besitter for å vinne konkurransen om de beste letearealene, framholder Dodson.

Tildelinger i TFO er forventet i desember.