Søker omfattende leteareal i modne områder

september 30, 2005, 14:40 CEST

Hydro søkte fredag om store leteområder nær eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Søknaden er den mest omfattende Hydro har levert siden ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble innført i 2003.

– De fleste områdene vi søker tildelt, befinner seg i de modne områdene i Nordsjøen. Det er i stor grad snakk om tilleggsareal nær allerede påviste funn og tilliggende områder til prospekter vi har under vurdering, sier Lars Christian Alsvik, som er sektordirektør for Utvikling Norge.

Søknadsfristen for den årlige konsesjonsrunden i modne deler av sokkelen gikk ut fredag.

Til sammen inngår det 192 blokker i utlysingen fra Olje- og energidepartementet.

Hydros søknad viser at selv i et så modent område som Nordsjøen, er det nye muligheter.

Alsvik er fornøyd over at fagfolkene i enhetene Utforsking Norge og Global Exploration har kommet fram med flere nye ideer for prospekter Hydro ikke har vurdert grundig tidligere.

– Hvis vi gjør funn, er disse prospektene såpass store at de kan gi grunnlag for selvstendige utbygginger. Dagens høye oljepris bidrar til at vi også ser på muligheter andre steder enn der er vi tradisjonelt har gjennomført leting. Vi vurderer også prospekter som ikke har vært regnet som lønnsomme med lavere oljepris, sier Alsvik.

Av de ni letebrønnene Hydro har boret det siste året, har seks resultert i olje- eller gassfunn.

– Dette er selvsagt en trend vi ønsker å fortsette. Derfor har vi lagt ned et stort arbeid for å dokumentere vår letesøknad, sier Alsvik.

Olje- og energidepartementet planlegger tildeling av leteblokker i desember.