Økt trykk styrker Troll

oktober 2, 2005, 23:35 CEST

Produksjonskapasiteten på den Statoil-opererte Troll A-plattformen i Nordsjøen er fra 1. oktober økt fra 85 til 110 millioner kubikkmeter gass per dag. Prekompresjons-prosjektet som er ferdigstilt er levert på tid og budsjett.

Økt trykk styrker Troll som svingprodusent (buffer mot sesongvariasjoner i etterspørselen), og gjør plattformen i stand til å kunne levere 27 milliarder kubikkmeter gass per år.

Etter hvert som Troll-gassen produseres, synker trykket i reservoaret. Gassen trenger trykkstøtte før den sendes i rørledningene til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland. For å opprettholde produksjonen er det installert to kompressorer på plattformen. Ny teknologi gjør det mulig å drive kompresjonsutstyret med strøm fra land.

Dette sikrer null utslipp av karbondioksid og nitrogenoksider fra plattformen og fra gassbehandlingsanlegget på Kollsnes.

– Uten kraftoverføring fra land måtte gassturbiner på plattformen ha drevet de nye kompressorene med strøm. Dette hadde medført utslipp av om lag 230.000 tonn karbondioksid og 230 tonn nitrogenoksid årlig, sier produksjonsdirektør i Troll/Kvitebjørn-området, Geir Amland.

Ved hjelp av høyspent likestrøms kraftoverføring (HVDC-teknologi) kan strøm med høy spenning føres ut til plattformen fra Kollsnes. På Kollsnes er det bygget en transformator- og likeretterstasjon, som blant annet gir betydelige plassreduksjoner på plattformen. Strømmen føres til plattformen gjennom spesialutviklede likestrømskabler.

Det er ABB som har utviklet og levert systemet. Før det ble tatt i bruk på Troll, utførte Statoil mulighetsstudier for å avgjøre om teknologien var anvendbar i offshore-sammenheng.

– Dette er et svært vellykket resultat av at partnerskapet våget å satse på ny anvendelse av en miljøvennlig teknologi som har spart oss for store utslipp på Troll, sier Amland.

Investeringene i prosjektet er 3,6 milliarder kroner.

Troll A er den eneste plattformen på norsk sokkel som drives med strøm fra land. Produksjonen startet i 1996.