Leier Borgland Dolphin til Tampen

oktober 3, 2005, 10:00 CEST

Statoil sikrer seg riggkapasitet de neste tre årene for å få ut mer olje fra det modne Tampen-området i Nordsjøen. Selskapet har inngått en kontrakt med riggselskapet Dolphin, som eies av Fred. Olsen Energy, om leie av boreriggen Borgland Dolphin i tre år.

Kontraktsperioden starter 1. januar 2007. Avtalen har en verdi på rundt 2,3 milliarder kroner.

Den halvt nedsenkbare riggen skal brukes til bore- og brønnoperasjoner i Tampen-området i Nordsjøen, blant annet på Statfjord- og Gullfaks-satellittene, undervannsfeltene Tordis, Vigdis, Borg og Visund-feltet.

Borgland Dolphin har ved utgangen av dette året operert i tilsammen seks år i Tampen-området, opplyser Øyvin Jensen, leder for Tampen bore- og undervannsoperasjoner.

– Det er viktig for oss og våre partnere at vi får fortsatt tilgang til riggen for de kommende bore- og brønnoperasjonene som omfatter både lete- og produksjonsboring i Tampen de neste tre årene, sier Jensen.