Trapper opp leting på norsk sokkel

oktober 6, 2005, 07:40 CEST

Statoil har stor tro på norsk sokkel og planlegger ytterligere økning i leteaktiviteten de nærmeste årene. Tilgang på nytt leteareal vil være en kritisk faktor for å lykkes med letestrategien.

Statoil forventer å bore rundt 20 letebrønner på norsk sokkel i 2006. Tallet inkluderer brønner nær infrastruktur og i mer uutforskede områder. Selskapet skal operere om lag halvparten av brønnene.

I tillegg skal det bores mellom fem og 10 leteforlengelser, produksjonsbrønner som bores dypere for å teste nye letemål.

– Arbeidsprogrammene og letebudsjettene blir ikke ferdigstilt før ved årsskiftet, men det er ikke tvil om at vi vil få en ytterligere økning i leteaktivitetene fremover i forhold til i år, sier Tim Dodson, letedirektør for norsk sokkel.

Letebudsjettet for 2005 er doblet i forhold til de siste to-tre årene. Statoil planla å bore rundt 18-20 letebrønner i år. Oppdaterte tall viser at antall letebrønner i 2005 blir om lag 14 hvorav tre-fire vil være under boring ved årsskiftet. I tillegg har Statoil sluttført fire leteforlengelser som ikke er inkludert i disse tallene.

Årsaken til nedgangen i antall brønner i år i forhold til prognosene skyldes forsinkelser på enkelte leterigger. Hendelsene knyttet til ankersystemet på Ocean Vanguard, under operasjon for ENI, har medført en forsinkelse på syv og en halv måned og at tre andre brønner dermed må skyves til 2006.

I tillegg medførte funn i den Shell-opererte Onyx-brønnen i Norskehavet i vår at boreriggen Transocean Leader ble liggende fem måneder lenger enn estimert, og at én til to brønner skyves til neste år.

– Statoils aktive strategi for å sikre rigger for leteboring gjør at selskapet er i stand til å øke aktivitetene i forhold til inneværende år. Sammen med våre samarbeidspartnere Shell, ENI og Hydro har vi sikret oss riggkapasitet til leting over hele norsk sokkel de neste tre årene, påpeker Dodson.

Som operatør og partner har Statoil hittil i år deltatt i 12 ferdigstilte brønner. Åtte av dem har påvist hydrokarboner.

– Dette underbygger vår tro på norsk sokkel og bekrefter at vi satser riktig. For første gang på lenge har vi et godt grunnlag for å øke boreaktiviteten, men vi trenger fortløpende tilgang på nytt leteareal dersom vi skal opprettholde et høyt aktivitetsnivå over tid, sier Dodson.