Skip to content
no

Snøhvit-rørledningene på plass

oktober 7, 2005, 08:00 CEST

Leggingen av rør og kabler som forbinder havbunnsinstallasjonene på Snøhvit-feltet i Barentshavet med prosessanlegget på land er fullført. Arbeidene er levert i henhold til plan og budsjett.

Da rørleggingsfartøyet Apache avsluttet leggingen av de to siste rørledningene 24. september, var det til sammen lagt vel 723 kilometer mellom felt og land. I tillegg kommer rør og kabler mellom de ulike havbunnsstrukturene ute på feltet.

- Rørleggingen er gjennomført i henholdt til tidsplanene. Vi har også levert dette arbeidet under budsjett, sier Gunnar Myrebøe, som er ansvarlig for Snøhvit-utbyggingen til havs.

Leggingen av rør startet i midten av april i år. Til sammen fem rør og kabler er lagt ut til feltet; hovedrørledningen for brønnstrømmen, kontrollkabelen for elektrisk kraft og styringssignaler, to kjemikalierør og ett rør for reinjisering av karbondioksid (CO2) under havbunnen.

Hovedrørledningen for flerfasetransport og kontrollkabelen er verdens lengste av sine slag. Teknologien som er utviklet for disse to ledningene gjør det mulig å transportere brønnstrøm i flerfase over lange avstander, samt fjernstyre felt fra land.

Alle feltinterne rør, hovedrørledningen og CO2-rørledningen er trykktestet med vann uten at lekkasjer er observert.

– Dette viser at det arbeidet som er gjort med installasjon og sammenføyning av rørledningene til havbunnsstrukturene er av høy kvalitet, sier Olav Hagland, leder for rørledningsdelen av Snøhvit-prosjektet.

Nå gjenstår noe oppkoplingsarbeid ute på feltet, samt en del grøfting og steindumping langs rørtraséene. Arbeidet med å beskytte rørledningene mot fiskeriaktiviteter skal gjøres ferdig før vinteren.