Skip to Content
no

Stipend fra Hydro til de første petroleumsakademikerne i Murmansk

oktober 12, 2005, 06:00 CEST

Murmansk State Technical University arrangerte mandag en godkjenningsseremoni for de første lokale studentene, lærerne og doktorandene som deltar under Hydros stipendprogram. 150 akademikere fra Murmansk kom for å lære mer om Hydro.

Hydros initiativ i Murmansk tar sikte på å kople norsk offshore-erfaring med russisk akademisk ekspertise innen olje og gass for å forberede Nordvest-Russland på framtidig petroleumsutbygging i den russiske delen av Barentshavet.

– Jeg er imponert over kompetansenivået på petroleumsforskningen ved det tekniske universitetet i Murmansk. Nå håper vi å bidra med vår erfaring fra utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, slik at vi kan legge et godt akademisk og faglig grunnlag for framtidige offshoreutbygginger i Russland, for eksempel når det gjelder det store gassfeltet Shtokman, sa direktør Bengt Lie Hansen under arrangementet ved Murmansk State Technical University.

To lærere, tre doktorander og tre studenter fikk overlevert sine godkjenningsbevis som del av Hydros stipendprogram. Programmet vil gå over en periode på tre år. Det gir rett til økonomisk støtte og kan blant annet omfatte besøk ved Hydros forskningsinstitusjoner i Norge.

– Hydro støtter ulike russiske universiteter og studenter for å utvikle tette forbindelser mellom petroleumsindustrien og de akademiske institusjonene, sa Lie Hansen.

Del av Hydros leverandørutviklingsprogram for Shtokman

Hydros samarbeid med universitetet i Murmansk er en del av Hydros aktuelle leverandørutviklingsprogram, som tar sikte på å forberede russiske leverandører på den forestående utbyggingen av offshorefeltet Shtokman.

– Vi ønsker å bruke prosjektmodellen fra Hydros utbygging av Ormen Lange, som bygger på over 30 års erfaring med utbygginger på norsk sokkel. Gjennom et tett samarbeid med statlige organer, akademiske institusjoner og leverandører har vi oppnådd svært høy grad av nasjonalt innhold i Norges største industriprosjektet gjennom tidene. Et slikt samarbeid er avgjørende for å gjennomføre petroleumsprosjekter av denne størrelsen til rett tid og innenfor budsjett. Vi ønsker nå å dele vår erfaring med Russland for å sikre vellykte offshore-prosjekter med høyt innhold av russiske leveranser, sa Lie Hansen.

Hydros leverandørutviklingsprogram ble igangsatt av Hydro i 2002 etter et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og statsminister Kjell Magne Bondevik, der de to lederne tok opp betydningen av et nærmere samarbeid mellom Norge og Russland i Nordvest-Russland.

Så langt har Hydro identifisert over 400 leverandører, vurdert 100 av dem og forhåndskvalifisert seks russiske leverandører for arbeid på norsk og britisk kontinentalsokkel gjennom Achilles-systemet. To av disse selskapene, Murmansk Ship Yard og Mostotryad 9, leverer i dag tjenester til norske selskaper.