Skip to Content
no

Konkurransedyktig leverandørindustri

oktober 13, 2005, 12:55 CEST

Statoil har de siste 10 årene plassert ordrer for gjennomsnittlig 35 - 40 milliarder kroner årlig til norsk leverandørindustri. I 2004 kjøpte Statoil varer og tjenester for om lag 45 milliarder kroner fra norske leverandører.

– Vi har sett at norsk leverandørindustri kan være fullt ut konkurransedyktig med internasjonal industri. Norsk leverandørindustris andel av Statoils totale leveranser er fremdeles meget høy. Dette viser at norsk leverandørindustri har store muligheter både i Norge og internasjonalt. Det sa konsernsjef Helge Lund på Leverandørdagen som Statoil arrangerte i dag, 13. oktober.

Han fremhevet at et godt og nært samarbeid med leverandørindustrien er en viktig forutsetning for å lykkes industrielt.

– Statoil er godt posisjonert både strategisk og finansielt til å videreutvikle selskapet både på norsk sokkel og internasjonalt. For å lykkes i vår videre vekst kreves det imidlertid kontinuerlig forbedring, både i Statoil og i leverandørindustrien, sa Lund.

Totalt kjøpte Statoil varer og tjenester for 63 milliarder kroner i 2004.

Nina Udnes Tronstad, konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) understreket at håndtering av miljøutfordringene klima og rent vann er sentralt for industriens framtidige suksess.

– HMS er mer enn juridiske og moralske forpliktelser. Gode HMS-resultater er synonymt med kvalitet, sa Tronstad.

Gjennom Leverandørdagen ønsker Statoil å holde leverandørindustrien orientert om selskapets aktivitetsplaner og behov fremover. I år ble det lagt vekt på samarbeidet med leverandørbedriftene både knyttet til videreutvikling av norsk sokkel og internasjonalt.

Rundt 200 deltakere fra mer enn 100 leverandører deltok på det årlige arrangementet i Stavanger, som er det tiende i rekken.

20. oktober arrangerer Statoil en teknologidag i Trondheim hvor blant annet teknologisamarbeid med norsk leverandørindustri er et av temaene.