Nordlendinger skal drive Snøhvit

oktober 14, 2005, 08:50 CEST

Fem av åtte ansatte i driftsorganisasjonen for Snøhvit-prosjektet i Hammerfest kommer fra eller har tilknytning til Nordland, Troms eller Finnmark.

Totalt er det ansatt 167 personer i driftsorganisasjonen. 103 av disse kommer fra de tre nordligste fylkene.

- Vi er svært fornøyd med å ha nådd målet om at minst 50 prosent av driftsorganisasjonen skal ha regional tilhørighet, sier driftsdirektør for Snøhvit, Yngve Vassmyr.

Statoil erfarer at personer med lokal eller regional tilhørighet ofte har et lengre ansettelsesperspektiv enn dem som ikke har røtter i regionen.

– Lokal tilhørighet representerer derfor en viktig stabilitet og kontinuitet i organisasjonen, poengterer Vassmyr.

Driftsdirektøren understreker at det har vært stor interesse fra kvalifiserte søkere fra hele landet til Snøhvit-stillingene.

– Til de 40 første fagarbeiderstillingene som ble utlyst kom det inn om lag 1.400 søknader, sier han.

Av de 103 ansatte med tilknytning til Nord-Norge kommer 53 fra Finnmark, 23 fra Troms og 12 fra Nordland. 15 personer med tilknytning til de tre nordligste fylkene bodde i andre deler av landet på ansettelsestidspunktet.

Langt de fleste ansatte i driftsorganisasjonen har bosatt seg i Hammerfest. For inntektsåret 2006 forventes det at minst 100 personer vil skatte til Hammerfest kommune, mens vel 40 vil skatte til andre kommuner i Troms og Finnmark.

Snøhvit er første utbygging i Barentshavet. Fra havbunnsinstallasjonene ute på feltet skal Snøhvit-gassen føres inn til mottaksanlegget på Melkøya ved Hammerfest når anlegget kommer i drift i 2007. Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit.