Skip to Content
no

10 år med Heidrun

oktober 17, 2005, 23:20 CEST
 dag, 18. oktober, er det 10 år siden olje- og gassproduksjonen startet på Heidrun-feltet på Haltenbanken. Heidrun var starten for Statoil i Norskehavet, og skapte også en av Norges viktigste industrietableringer gjennom anleggene på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

Feltet har produsert om lag 660 millioner fat olje siden oktober 1995. Heidrun produserer rundt 150.000 fat olje per dag, mens årlig produksjon av gass utgjør cirka 1,3 milliarder kubikkmeter.

Oljen transporteres med tankskip til oljeterminalen på Mongstad i Hordaland. I alt er det levert 815 oljelaster fra feltet.

Rundt to millioner kubikkmeter gass transporteres daglig gjennom rørledningen Haltenpipe til anleggene på Tjeldbergodden. Omtrent samme volum eksporteres videre til kunder på det europeiske kontinentet gjennom rørsystemet Åsgard Transport via Kårstø i Rogaland.

Heidrun skapte et industrieventyr, både på grunn av gassløsningen gjennom Haltenpipe, og etableringen av industrianleggene på Tjeldbergodden, opplyser Jon Bakken, produksjonsdirektør for Heidrun.

Industrianleggene består av gassmottaksanlegg, metanolfabrikk, luftgassfabrikk og fabrikk for nedkjølt flytende naturgass (LNG).

Metanolfabrikken er blant verdens største. Kapasiteten er på 900.000 tonn per år og utgjør 25 prosent av Europas produksjonskapasitet.

Heidrun har hatt veldig høy regularitet og vært blant de to-tre beste feltene på norsk sokkel.

Gjennom målrettet arbeid med å øke oljeutvinningen, er anslaget for utvinnbare reserver for olje per i dag cirka 1130 millioner fat. Statoil arbeider med planer som skal øke de utvinnbare reservene med 10 prosent. Selskapet har også ambisjoner om ytterligere økning av de utvinnbare reservene.

– Etablering av Heidrun-organisasjonen i Stjørdal la grunnlag for ett stort fagmiljø innen drift og reservoarutvikling, og dannet grunnlaget for Statoils etablering og satsing i Midt-Norge, understreker Bakken.