Skip to content

20 år med Statpipe-gass

oktober 17, 2005, 13:40 CEST

Den 15. oktober var det 20 år siden den første gassen fra norsk sokkel strømmet gjennom Statpipe-rørledningen. Statoil hadde ansvaret for å legge rørsystemet, som siden den gang har transportert nær 120 milliarder kubikkmeter gass til det europeiske kontinentet.

Volumet tilsvarer en energimengde på rundt 1530 terawatt-timer (TWh). Det er nok til å dekke det årlige energiforbruket til mer enn 76,5 millioner europeiske husstander.

– Statpipe, med ilandføring til Kårstø i Rogaland, la grunnlaget for hele infrastrukturen for gass på norsk sokkel. Rørleggingen viste også at Statoil kunne håndtere hele verdikjeden, fra produksjon til markedsføring, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for forretningsområdet Naturgass.

Siden 1985 har norsk gasseksport økt fra 26 milliarder til rundt 80 milliarder årlig. Med en gasspris på cirka én krone per kubikkmeter, utgjør dette en årlig eksportverdi på rundt 80 milliarder kroner.

Den første tiden var kapasiteten på Kårstø fem milliarder kubikkmeter årlig. I oktober økes kapasiteten til rundt 30 milliarder kubikkmeter når gassen fra Kristin-feltet i Norskehavet tas inn til anlegget.

Kapasitetsøkningen betyr at vel en tredjedel av alle leveransene til markedene i Europa leveres fra Kårstø, som i dag prosesserer gass både fra den nordlige delen av Nordsjøen og fra Norskehavet.

Norsk gass eksporteres gjennom fem rørledninger til det europeiske kontinentet pluss ett rør til Storbritannia. Neste år kommer dessuten første del av rørledningen Langeled i drift. Denne strekker seg fra Sleipner-området i Nordsjøen til østkysten av England. Statoil har ansvaret for prosjektutførelsen for Langeled på vegne av Hydro, som er utbyggingsoperatør for Ormen Lange-feltet.

I løpet av de siste 20 årene er nye aktører kommet til i gasskjeden. Det statlige selskapet Gassco har overtatt operatøransvaret for landanlegg og rørledninger. Statoil utfører teknisk drift på Kårstø med tilhørende rørledninger på vegne av operatøren. Tørrgassen eksporteres fra Kårstø gjennom rørledningen Europipe II og transportsystemene Statpipe og Norpipe til nordlige Tyskland.