Meldepliktig handel 

oktober 18, 2005, 08:00 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 17. oktober 2005 kjøpt 134 800 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 143,88 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 730 022 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 18. oktober 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.