Barentshavet viktig for energiforsyningen

oktober 19, 2005, 10:20 CEST

Innen 20 år kan det norske transportnettet for gass strekke seg videre til Barentshavet og knytte til seg ny gass både på norsk og russisk sokkel. Det er en hovedkonklusjon i en rapport som konsulentselskapene Barlindhaug og Bedriftskompetanse presenterer i dag, 19. oktober.

Rapporten om utbyggingsperspektiver for petroleumsvirksomheten i Barentshavet peker ut flere utbyggingsprosjekter de neste 15 - 20 år i nordområdene.

I tillegg til at det norske rørsystemet bygges ut med en arm inn i det nordlige Barentshavet, trekkes det fram muligheter for ilandføring av gass til kysten utenfor Finnmark og bygging av et nytt gassbehandlingsanlegg. Gassen kan da transporteres i rør langs Norskekysten.

Det kan også bli aktuelt å bygge et nytt anlegg for å kjøle ned gassen og gjøre den flytende (LNG) slik at den kan fraktes videre med skip.

– Rapporten synliggjør de langsiktige strategiene for utviklingen av olje og gass i Barentshavet. Disse kan føre til at stormakter som USA, Russland og EU-land i sterkere grad kommer til å skjele til Norge når de skal lage planer for å sikre sin energiforsyning, sier Johan Petter Barlindhaug, styreleder i konsulentselskapet Barlindhaug.

Henrik Carlsen, direktør for Statoils satsing i Barentshavet kommenterer rapporten slik: – Barentshavet har potensiale til å kunne spille en betydelig rolle for å sikre en langsiktig og diversifisert energiforsyning til Europa og Nord- Amerika. Utbyggingen av Snøhvit er starten  på dette, og jeg ser behov for en langsiktig innsats for å påvise nye reserver i Barentshavet.

Han tror de regional konsekvensene av den mulige utviklingen kan bli meget betydelige. For å sikre nasjonale interesser er det derfor viktig å etablere en norsk industriell strategi for nordområdene, ifølge Carlsen.