Hydro-leder til International Gas Union

oktober 20, 2005, 07:00 CEST

Lederen for Hydros kontor i Moskva, Petter Nore, er utnevnt som generalsekretær for International Gas Union (IGU). Nore vil tiltre stillingen oktober 2007.

Fra oktober 2007 vil IGUs sekretariat bli flyttet til Hydros lokaler i Oslo.

Utnevnelsen skjedde i Beijing onsdag. Delegater fra medlemsland og assosierte medlemmer fra de fleste store internasjonale olje- og gasselskapene var til stede.

- Gass er verdens foretrukne brennstoff og vil fortsette å øke sin markedsandel globalt. Denne utnevnelsen er et utrykk for Norges økende betydning som gassnasjon, sier Nore.

Medlemstallet i International Gas Union er økende, og dagens medlemmer representerer selskaper som står for mer enn 95 prosent av verdens gassproduksjon og forbruk.

Utnevnelsen får ingen konsekvenser for Nores nåværende stilling som leder for Hydros kontor i Moskva.

www.igu.org