Niende oljefunn i Angola-blokk 31

oktober 20, 2005, 23:25 CEST

Det er gjort nok et oljefunn i den BP-opererte blokk 31 utenfor Angola. Dette er det niende funnet i blokken hvor Statoil har en andel på 13,33 prosent.

Funnet har fått navnet Hebe-1, opplyser BP og det angolanske statsoljeselskapet Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola (Sonangol).

Hebe-1 føyer seg inn i rekken av de tidligere funnene i dypvannsblokken, Plutão, Saturno, Marte, Venus, Palas, Ceres, Juno og Astraea.

Det siste funnet ligger 16 kilometer sørvest for Ceres, som ble gjort tidligere i år.

Hebe-1 ble boret på 2008 meters havdyp til en total dybde på 4823 meter. Boringen ble utført fra boreskipet Jack Ryan.

BP evaluerer utviklingskonsepter i den sør-østlige regionen av blokk 31.

Statoil har også en andel på 13,33 prosent i dypvannsblokkene 15 og 17 utenfor Angola.