Skip to content

Plan for økt utvinning på Tordis

oktober 21, 2005, 09:45 CEST

Ny teknologi skal øke utvinningen med om lag 35 millioner fat olje på det Statoil-opererte Tordis-feltet i Nordsjøen. Endret Plan for utbygging og drift ble levert til Olje- og energidepartementet i dag, 21. oktober.

Ved bruk av et fullskala undervannsseparasjonsanlegg forventer Statoil å øke utvinningen fra 49 til 55 prosent.

Totale investeringer for prosjektet Tordis IOR (Improved Oil Recovery) er beregnet til rundt 1,8 milliarder kroner.

– Tordis IOR viser at det er mulig å ta ut mer fra eksisterende felt. Filosofien bak løsningen er enkel. Teknologien representerer et vesentlig bidrag til å øke utvinningen fra mindre felt, felt på dypt vann, og felt langt fra faste installasjoner, sier prosjektleder Hans Kristiansen.

Undervannsfeltet Tordis i Tampen-området er knyttet opp mot Gullfaks C-plattformen.

Det er første gang et fullskala undervannsseparasjonsanlegg tas i bruk. I første fase reduseres mottakstrykket på Gullfaks C. Deretter skal en undervannsmodul for separasjon og injeksjon av vann installeres.

– Teknologien kan også bidra til haleproduksjon og utbygging i miljøsensitive havområder. I tillegg har den stor verdi for Statoil, partnere og leverandører, sier Kristiansen.

Tidligere i år inngikk Statoil en intensjonsavtale med Kongsberg FMC om å levere en undervannsseparasjonsstasjon til Tordis. Avtalen har en total verdi på rundt 625 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Produksjonsstart med undervannsseparasjon er planlagt for oktober 2007.