Skip to content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

oktober 21, 2005, 08:05 CEST

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 17. oktober 2005 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. oktober 2005 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 653 524 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 21. oktober 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.