Samler forskningsmiljøene innen energi

oktober 24, 2005, 07:30 CEST

Hydro samler forskningsaktivitetene innen olje, gass og nye energiformer i én organisasjon, Teknologi. – Dette vil styrke forskningen og vår evne til innovasjon, sier Teknologi-direktør Jens Hagen.

Forskningsmiljøene i Bergen og Porsgrunn samles i Teknologi-enheten, som inngår i Hydros Drift-sektor.

Samtidig etableres det et nytt teknologiforum som skal ha løpende kontakt med de ulike fagområdene i Olje- & Energi.

Hensikten er å styrke både den olje- og gassrelaterte forskningen og arbeidet med nye energiformer, som er et satsingsområde i Hydro.

– Med den nye organiseringen vil Hydro raskere kunne snu seg og møte behovet for innovasjon og teknologiutvikling. Teknologi-enheten får omkring 300 godt utdannede og motiverte medarbeidere som i enda større grad enn tidligere kan støtte vår forretningsutvikling både i Norge og internasjonalt, sier Hagen.