Søker brukere av hydrogenbiler

oktober 24, 2005, 12:30 CEST

– Det er fremdeles mulig å bli bruker av hydrogenbiler tilknyttet Norges første hydrogenstasjon. Målgruppen er fremtidsrettede lokale interessenter med miljøprofil, sa Ulf Hafseld i Hydro på et pressemøte i Porsgrunn mandag.

HyNor Grenland vurderer nå et kommersielt tilbud på hydrogenbiler. Tilbudet omfatter rundt 15 Toyota Prius hybridbiler med elektromotor og forbrenningsmotor som er ombygd for hydrogen.

HyNor Grenland håper også å få tilgang til Thinks nye hydrogenhybrid som etter planen skal være klar i 2006.

Planen er at Miljøbil Grenland kjøper inn hydrogenbiler som skal leases ut til lokale brukere. Forutsetningen for å kunne gjennomføre prosjektet er at man har tilstrekkelig med lokale brukere.

En rekke interessenter har allerede meldt seg, men det er fremdeles mulig å bli bruker av hydrogenbiler tilknyttet hydrogenstasjonen som skal ligge på Herøya.

– Hensikten med å bygge Norges første hydrogenstasjon er å vise at hydrogen er et nytt, sikkert og miljøvennlig drivstoff som egner seg godt for transport, sa Hafseld, som leder Hydros hydrogenprosjekt i Grenland.

Hafseld understreket at kjøretøy er en forutsetning for å realisere hydrogenstasjonen på Herøya.

Hydrogen er et biprodukt fra klorproduksjonen ved petrokjemianleggene på Rafnes. Planen er å forlenge en allerede eksisterende rørledning for å transportere hydrogen fra Rafnes til Herøya.

Hydro tok i 2003 initiativet til å samordne ulike aktiviteter innen Hydro for å få til et felles løft for hydrogen til transportformål i Norge. HyNor har i dag bred deltagelse med rundt 30 prosjektpartnere på seks forskjellige steder. Hydro leder HyNor-prosjektet.

HyNor planlegger å bygge en hydrogenvei fra Stavanger til Oslo med hydrogenstasjoner i Stavanger, Lyngdal, Grimstad, Porsgrunn, Drammen og Oslo.

Hydrogenstasjonen på Herøya i Porsgrunn kan bli den første av disse hydrogenstasjonene. Målet er at hydrogenbiler skal kunne kjøre fra Oslo til Stavanger innen 2008.

Norges Forskningsråd har totalt bevilget 30,2 millioner kroner til HyNor-prosjektet. Av dette er 16,2 millioner øremerket til HyNor Grenland.