Skip to Content
no

Starter Statfjord senfase

oktober 24, 2005, 15:15 CEST

Fabrikasjonen for Statfjord senfase-prosjektet begynte ved Vetco Aibels verft i Haugesund i dag, 24. oktober. Prosjektet skal øke utvinningen og sikre produksjonen fram mot 2020 fra det Statoil-opererte Statfjord-feltet i Nordsjøen.

Vetco Aibel i Haugesund skal lage rør, bjelker og enheter som skal installeres på Statfjord A-plattformen. Selskapet ble tildelt en kontrakt verd 600 millioner kroner i april for å modifisere plattformen.

Aker Kværner skal utføre modifikasjonsarbeid på Statfjord B og C under en kontrakt verd vel 1,9 milliarder kroner.

Alle tre plattformene skal bygges om fra å håndtere olje med assosiert gass til å håndtere gass med assosiert olje.

– Dette er den største og mest komplekse ombyggingen Statoil noensinne har gjort til havs. Et godt samarbeid med leverandørene, spesielt med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, er avgjørende for å lykkes, sier prosjektdirektør Bjarne Bakken.

Tidligere er også Smedvig tildelt en kontrakt til en verdi av nesten 600 millioner kroner for å modifisere boreanleggene på Statfjord B og C.

Mer enn 1000 personer vil være involvert i arbeid tilknyttet de tre kontraktene, med ytterligere bemanning i topp-perioder.

Modifikasjonsomfanget er anslått til om lag tre millioner arbeidstimer til havs og tre millioner prosjekteringstimer på land, i tillegg til noe prefabrikasjon.

Statoil forventer å øke utvinningen til opp mot 70 prosent for oljen og 75 prosent for gassen.

Utvinnbare tilleggsvolumer er anslått til 32 milliarder kubikkmeter gass, 25 millioner fat olje og 60 millioner fat kondensat.

Totale investeringer er beregnet til 16,1 milliarder kroner, inkludert rikgassrøret Tampen Link. Dette skal legges fra Statfjord til Flags-røret, som går fra Brent-feltet på britisk sektor til St. Fergus i Skottland.