Usikkert når Åsgard B starter igjen

oktober 24, 2005, 10:00 CEST

Det er fremdeles usikkert når produksjonen på Åsgard B-plattformen i Norskehavet kan starte igjen etter at det oppstod brann i eksosdelen i en av hovedgeneratorene 15. oktober. Produksjonen på plattformen ble stengt som et resultat av brannen.

Arbeidet med å kartlegge omfanget av skadene pågår for fullt.

– Det viktigste nå er å finne årsaken til brannen og deretter gjøre de nødvendige reparasjoner for å sikre en trygg og sikker oppstart, sier produksjonsdirektør for Åsgard, Olav Skotheim.

Han opplyser at det er nødvendig å få en bedre oversikt over skadene før det er mulig å angi når produksjonen kan starte.

Nedstengningen medfører at kondensat- og gasseksport fra Åsgard B stanser. Kondensatproduksjonen tilsvarer i overkant av 80.000 fat per dag, mens gassproduksjonen er på om lag 35 millioner kubikkmeter per dag.

Produksjonen fra det Statoil-opererte Mikkel-feltet er også stoppet som følge av at Åsgard B er stengt. Mikkel produserer rundt 16.000 fat kondensat og i underkant av syv millioner kubikkmeter gass per dag.

Under ordinær drift blandes Åsgard-gassen med gass fra andre felt i området før volumene sendes til behandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland gjennom rørledningen Åsgard Transport.

Gass fra det Statoil-opererte Heidrun-feltet, som vanligvis eksporteres til Kårstø via Åsgard Transport, vil reinjiseres på Heidrun i perioden Åsgard B er stengt. Gassinjeksjonen tilsvarer rundt 1,5 millioner kubikkmeter i døgnet.

Statoils gasskunder har ikke blitt rammet som et resultat av bortfallet av gass.