Skip to Content
no

Hydro-stipend til russiske studenter

oktober 25, 2005, 12:45 CEST

To lærere, tre doktorander og seks studenter fikk overlevert sine godkjenningsbevis som del av Hydros stipendprogram.

Programmet vil gå over en periode på tre år. Det gir rett til økonomisk støtte og kan blant annet omfatte besøk ved Hydros forskningsinstitusjoner i Norge.

– Det ble et særdeles vellykket arrangement med godt oppmøte både fra universitetet og russisk presse, oppsummerer Benedikt Henriksen, som er prosjektleder for Hydros Shtokman Leverandørprogram i Russland.

Hydros initiativ i Arkhangelsk er en fortsettelse på stipendprogrammet som ble startet i Murmansk for to uker siden.

Programmet tar sikte på å koble norsk offshore-erfaring med russisk akademisk ekspertise innen olje og gass for å forberede Nordvest-Russland på framtidig petroleumsutbygging i den russiske delen av Barentshavet.

– De berettigede til stipend i denne omgangen vil i stor grad jobbe med olje- og gassrelaterte spørsmål knyttet til undervannsteknologi, sier Henriksen.

Han påpeker at dette er et nytt steg framover for å koble akademia og petroleumsindustrien, som er en viktig pilar i utviklingen av olje- og gassressursene i Barentshavet på russisk side.

Leverandørutvikling
Hydros samarbeid med universitetet i Arkhangelsk er en del av Hydros aktuelle leverandørutviklingsprogram, som tar sikte på å forberede russiske leverandører på den forestående utbyggingen av offshorefeltet Shtokman.

– Vi ønsker å bruke prosjektmodellen fra Hydros utbygging av Ormen Lange, som bygger på over 30 års erfaring med utbygginger på norsk sokkel. Gjennom et tett samarbeid med statlige organer, akademiske institusjoner og leverandører har vi oppnådd svært høy grad av nasjonalt innhold i Norges største industriprosjektet gjennom tidene, sier Henriksen

– Et slikt samarbeid er avgjørende for å gjennomføre petroleumsprosjekter av denne størrelsen til rett tid og innenfor budsjett. Vi ønsker nå å dele vår erfaring med Russland for å sikre vellykkede offshore-prosjekter med høyt innhold av russiske leveranser, sier han.

Hydros leverandørutviklingsprogram ble igangsatt av Hydro i 2002 etter et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og statsminister Kjell Magne Bondevik, der de to lederne tok opp betydningen av et nærmere samarbeid mellom Norge og Russland i Nordvest-Russland.

Så langt har Hydro identifisert over 400 leverandører, vurdert 100 av dem og forhåndskvalifisert seks russiske leverandører for arbeid på norsk og britisk kontinentalsokkel gjennom Achilles-systemet.

To av disse selskapene, Murmansk Ship Yard og Mostotryad 9, leverer i dag tjenester til norske selskaper.